PROJEKAT

U proteklih 20 godina, u smislu klimatskih promena, Panonsku niziju napadaju brojne strane invazivne biljne vrste. Najučestalija i najvažnija invazivna biljna vrsta u pograničnom regionu Mađarska-Srbija je ambrozija. S obzirom na to da nema prirodnih neprijatelja, ona se širi po zaštićenim područjima, vrši pritisak na zaštićene biljne vrste, a za njen polen se navodi da je dominantni alergen u pograničnom regionu.

Glavni cilj projekta je smanjivanje ekoloških rizika i prevencija negativnih efekata klimatskih promena na zaštićena područja u pograničnom regionu Mađarske iSrbije kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti praćenja i mapiranja  invazivnih vrsta i suzbijanje ambrozije kako bi se smanjilo širenje invazivnih vrsta i obezbedio bolji konzervacioni status i bezbednija životna sredina za stanovništvo i privredu. Zaštićena područja će uključivati četiri zaštićena područja u pograničnom regionu: Selevenjske pustare, Subotičku peščaru, jezera Ludaš i Palić na teritoriji Subotice i Kanjiže u Srbiji i nacionalni park Kiškunšag kod Kečkemeta u Mađarskoj.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Uspostavljen sistem praćenja kao osnova za analizu rasprostranjenosti invazivnih biljnih vrsta, banka semena u tlu u projektnim oblastima, praćenje koncentracije polena i njegova interakcija sa zagađenjem vazduha u pograničnom regionu;
  2. Ambrozija tretirana i suzbijena različitim vrstama tretmana u projektnim oblastima u pograničnom regionu;
  3. Podignut nivo informisanosti relevantnih subjekata i institucija o invazivnim biljnim vrstama;
  4. Uspostavljanje ECO mreže za razmenu znanja i iskustva.

Projekat daje doprinos sveukupnom cilju Programa i specifičnom cilju Prioritetne ose 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika, jer projekat okuplja institucije koje sarađuju na rešavanju problema invazivnih vrsta, među kojima je ambrozija. Iskorenjivanje i praćenje invazivnih vrsta osigurava ekološku održivost i bezbednost u pograničnom regionu.

Akronim: PROTECT

Identifikacioni broj projekta:  HUSRB/1602/12/0132

Ukupan budžet projekta: € 284.491,00

Udeo  iz EU: € 241.817,34

Datum početka projekta: 31/01/2018

Datum završetka projekta: 29/09/2019

Vodeći partner: Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Partner 1: Univerzitet Neumann János, Kečkemet