СЕМЕ

ANALIZA BANKA SEMENA INVAZIVNIH VRSTA U ZEMLjIŠTU U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Analiza banka semana invazivnih vrsta se radi u 4 zaštićena područja na severu AP Vojvodine (Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“ i „Ludaško jezero“,  Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“ i Park prirode „Palić“) na 7000 ha i na teritoriji Mađarske Nacionalni parka „Kiškunšag“ .

Analize će se sprovesti na početku dve vegetacione sezone i na kraju prve vegetacione sezone. Analizom će se identifikovati invazivne biljne vrste, distribucija i količina.

ANALIZA BANKA SEMENA INVAZIVNIH VRSTA U ZEMLjIŠTU U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA – KEČKEMET (HU)