МАПИРАЊЕ

МОНИТОРИНГ И МАПИРАЊЕ ИНВАЗИВНИХ ВРСТА У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

Рана детекција праћењем и мапирањем инвазивних врста је активност која се мора стално одвијати у току вегетације, како би се идентификовала инвазивна врста и величина инфестиране територије. Инвазивне биљне врсте се шире у заштићено подручја и изазивају притисак на природни биодиверзитет, аутохтоне и заштићене биљне врсте и смањују вредност заштићених подручја.

Мониторинг и мапирање инвазивних врста се ради у 4 заштићена подручја на северу АП Војводине (Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“ и  „Лудашко језеро“,  Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ и Парк природе „Палић“) на 7000 ha и на територији Мађарске Национални парка „Кишкуншаг“ .

 Мониторинг и мапирање инвазивних врста у заштићеним подручјима вршиће се како би се идентификовале површине под инвазивним врстама посебно амброзије пре њеног сузбијања. Мониторинг ће се спроводити током два вегетациона периода у заштићеним подручјима. Подаци ће се обрађивати непрекидно сваке недеље и садржаће опис инвазивних врста, њихову дистрибуцију и инфицирану површину.

Finalni izveštaj o kartiranju invazivnih biljnnih vsta u zaštićenim područjama Vojvodine

2019

мапирање инвазивних врста се ради у 4 заштићена подручја на северу АП Војводине (Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“ и  „Лудашко језеро“,  Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ и Парк природе „Палић“) – мапа за 2019. год.

2018

  1. мапирање инвазивних врста се ради у 4 заштићена подручја на северу АП Војводине (Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“ и  „Лудашко језеро“,  Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ и Парк природе „Палић“) – мапа за 2018. год.