O PREJEKTU

Naziv projekta:  Zaštita prirode od invazivnih biljnih vrsta

Akronim:  PROTECT

Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/12/0132

Ukupni budžet projekta:  284.491,00 EUR

Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 241.817,34 EUR

Početak projekta: 31. januar 2018. godine

Kraj projekta: 29. septembra 2019. godine

Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Korisnik 1:  Univerzitet Džon fon Nojman (Neumann János Egyetem)